Velkajärjestelyhakemukset lievässä kasvussa

Tämän vuoden aikana yksityishenkilöiden velkajärjestely ovat olleet lievässä kasvussa, käy ilmi Tilastokeskuksen uusimmasta julkaisusta koskien velkajärjestelyjä. Tämän vuoden tammikuusta syyskuuhun on jätetty yhteensä 2743 yksityishenkilön velkajärjestelyhakemusta. Viime vuonna samaan aikaan oli velkajärjestelyhakemuksia jätetty 107 kappaletta vähemmän, mikä merkitsi 4,1 prosentin kasvua hakemuksissa tälle vuotta. Vuodesta 2008 saakka velkajärjestelyhakemusten määrät ovat olleen nousussa. Vuoden 2008 tammi-syyskuussa hakemuksia jätettiin 2068 kappaletta, josta lähtien hakemusten määrä on ollut melko tasaisessa kasvussa. Kuitenkin velkajärjestelyhakemusten huippu ulottuu vuoteen 2004 jolloin hakemuksia jätettiin hurjat 3247 kappaletta pelkästään vuoden ensimmäisen kolmen neljänneksen aikana. Maakunnittain velkajärjestelyhakemuksia on jätetty melko tasaisesti maakunnan asukkaiden määrää huomioiden. Eniten hakemuksia jätettiin Uudellamaalla 635 hakemusta, toiseksi eniten Pirkanmaalla, jossa hakemuksia jätettiin 317 kappaletta ja kolmanneksi ylettyi Pohjois-Pohjanmaa 289 hakemuksella. Kuudessa maakunnassa velkajärjestelyhakemusten määrä vähieni hieman, mutta Etelä-Savossa hakemuksia tuli jopa 41 kappaletta vähemmän, kuin vuosi sitten samaan aikaan. Etelä-Savossa jätettiin tämän vuoden tammi-syyskuussa vain 26 hakemusta. Velkajärjestelyä voi hakea yhdessä aviopuolison kanssa, yhteisvastuullisen kanssavelallisen kanssa, tai velallinen ja takaaja voivat yhdessä hakea velkajärjestelyjä. Tämän vuoden kolmannen neljänneksen lopulla velkajärjestelyhakemuksista 9,3 prosenttia, eli 255 hakemusta oli tehty yhdessä aviopuolison kanssa. Kanssavelallisen kanssa hakemuksia jätettiin vain 24 kappaletta, eli 0,9 prosenttia kaikista hakemuksista. Kaikki loput 89,8 prosenttia hakemuksista oli tehnyt yksittäinen hakija. Sukupuolijakauma hakemuksissa oli melko tasainen. Hakemuksista 1379 kappaletta oli miesten jättämiä, eli 50,3 prosenttia kaikista hakemuksista. Naisten jättämiä hakemuksia oli siis 49,7 prosenttia, eli 1364 kappaletta.

  Tornio kieltämässä pikavippien mainonnan