Velkaantuneet nuoret eivät kehtaa hakea apua

Usein häpeä estää ylivelkaantunutta nuorta etsimästä apua. Parhaiten velkaongelmat saisi kuitenkin torjuttua sillä, että niihin puututtaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ensimmäinen askel, joka velkaantuneen nuoren pitäisi ottaa, olisi velkojan kanssa neuvottelu heti, kun selviää, ettei laskuja pysty maksamaan. Nuorten velkaantumiseen pitäisi kiinnittää erityistä huomiota, koska ylivelkaantuminen voi johtaa nuoren syrjäytymiseen. Velkaantuneena voi olla vaikea saada hankittua ammattia tai asuntoa. Nuorten maksuhäiriömerkinnöistä suuri osa johtuu pikavipeistä ja muista pienistä kertaluotoista. Lainan saaminen on helppoa, eikä vakuuksia tarvita. Nuoret omaksuvat helposti uusia palveluita, eivätkä he aina tajua, että velat pitää maksaa takaisin. Lisää velkaa saatetaan ottaa, vaikka tiedetään, että siitä seuraa ongelmia. Monet ymmärtävät velkaantumisen vaarat vasta sitten, kun maksuhäiriömerkintä on tullut, eikä enää voi saada opintolainaa tai puhelinliittymää. Velkaantuneen tilanne ei ole toivoton, ja olisi paras neuvotella veloista velkojien kanssa mahdollisimman nopeasti. Muun muassa velkaneuvojat, sosiaalitoimisto ja sosiaalinen luotonanto voivat auttaa ylivelkaantuneita nuoria aikuisia. Myös luottoyhtiöillä on vastuunsa luotonannossa jo lainkin perusteella. Lain mukaan luotonantaja ei saa markkinoida luottoa tavalla, joka heikentää kuluttajan arvostelukykyä. Lisäksi luotonantajan on neuvottava asiakasta asioiden hoitamisessa, jos maksussa on ongelmia. Aiheesta kertoi ensimmäisenä YLE

  Takuu-Säätiö huolissaan velallisten velkamääristä