Tuottoa.fi palvelu tarjoaa uudenlaista sijoitustuotetta

1 tuottoa150

Pikalainoja tarjoava yhtiö OPR-Vakuus on avannut uudenlaisen sijoituspalvelun Suomessa. Tuottoa.fi -niminen palvelu tarjoaa hyvän tuoton pienellekin sijoitukselle. Osakkeita tarjotaan 1000-100000 eurolla ja osinkotuotto tilitetään kuukausittain sijoittajalle. Sijoitukselle luvataan 3-5 prosentin vuotuista tuottoa. Palvelussa ei ole avaus-, hallinnointi- tai muitakaan kuluja ja eikä sijoituksen pituudelle ole määräaikaa. Tuotto on verovapaata kun osinkotulo jää alle 90 000 euron vuodessa.

Sijoituksilla rahoitetaan kuluttajaluottoliiketoimintaa Suomessa

OPR-Vakuus Oy:n toimitusjohtaja Richard Roseniuksen mukaan sijoitustuote on suunnattu tavallisille suomalaisille, jotka ovat kiinnostuneita uudesta vaihtoehdosta ja erittäin kilpailukykyisestä tuotosta. Yritys rahoittaa sijoituksilla kuluttajaluottoliiketoimintaa Suomessa. Rosenius kertoo yrityksen saavan sijoituksilla edullisemman rahoituksen liiketoiminnalleen ja sijoittaja saa vastaavasti rahoilleen hyvän tuoton, joten hyöty on molemminpuolinen.

Sähköinen palvelu apuna sijoittamisessa

Sijoitus tehdään merkitsemällä OPR-Vakuus Oy:n äänivallattomia B-sarjan osakkeita. Merkitseminen ja maksaminen hoituu sähköisesti Tuottoa.fi -palvelussa. Sijoitus ei ole talletus, joten siinä on normaali sijoituksen riski ja osingonmaksu edellyttää, että yhtiöllä on jakokelpoisia varoja. OPR-Vakuudella on vakiintunut liiketoiminta ja yritys on vahvassa kunnossa. Maaliskuussa 2011 yrityksen vapaa oma pääoma ylitti 9 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli yli 50%. Tuottoa.fi -palveluun kirjautuneet näkevät ajantaisen tulosinformaation osavuosikatsauksineen.

Sijoituksella ei ole määräaikaa

Sijoitus ei ole pääomaturvattu eivätkä osakkeet ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita. Osakkeet eivät ole siirrettävissä tai pantattavissa. Sijoituksen voi lopettaa koska tahansa ja yritys lunastaa osakkeen merkintähintaan. Sijoituksilla OPR-Vakuus Oy rahoittaa Suomessa ja suomalaisille tapahtuvaa kuluttajaluottoliiketoimintaa. Sijoituksilla korvataan yhtiön pankkirahoitus.

Lähde: Lehdistötiedote ja Tuottoa.fi

  Pankki tutki horoskooppimerkkien ja kulutusluottojen yhteyden

One comment