Takuu-Säätiö: Ylivelkaantuneilla jopa 60 eri velkaa

1 ongelmat

Velkaongelmiin joutuneiden henkilöiden velkojen lukumäärät ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi, kertoo Takuu-Säätiö tiedotteessaan. Viisi vuotta sitten 60 prosentilla Takuu-Säätiön järjestelylainan takausta hakeneista oli enintään 20 eri velkaa. Nyt näitä hakijoita on enää kolmannes, kun taas 30 – 60 velan kanssa painivien määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2008. Taitekohtana oli vuosi 2011, josta alkaen yli 50 velan hakemuksia on saapunut yhä enemmän. Etenkin pikavipit ovat lisänneet velkojen lukumääriä kaikenikäisillä Takuu-Säätiön takauksen hakijoilla. Tavanomaisten kulutusluottojen määrä ei kuitenkaan ole lisääntynyt vuoden 2009 jälkeen. Kaikkien eniten pikavippivelkoja kertyy alle 24-vuotiaille ylivelkaantuneille. Heillä on pikavippejä kolminkertaisesti verrattuna yli 30-vuotiaisiin. Velkojen lukumäärä voi kasvaa suureksi, koska velkaa voi hakea velan päälle. Pahimmillaan yhä uuden lainan hakeminen johtaa hallitsemattomaan velkakierteeseen. Tällä hetkellä luotonantajat eivät näe mistään, kuinka monta velkaa asiakkaalla on entuudestaan, joten velkakierteen pysäyttäminen ennen alkuaan on vaikeaa. – Positiivinen luottotietorekisteri voisi estää ennalta epätoivoisten tilanteiden syntymisen. Velallinen koettaa tyypillisesti selviytyä maksuvaikeuksissaan ottamalla uutta velkaa, kertoo Takuu-Säätiön toiminnanjohtaja Juha Pantzar. Takuu-Säätiön asiakkaiden velkamäärät voivat todellisuudessa olla vielä suurempia kuin tilastot kertovat, sillä usein pikavippejä maksetaan jonkin aikaa takaisin uusilla vipeillä tai suuremmilla luotoilla. – Luottojen aktiivisen markkinoinnin, helpon saatavuuden ja käytön tavanomaistumisen seuraukset näkyvät selvästi säätiön asiakaskunnassa, toteaa Pantzar.

  Mistä lainaa pikavipin tilalle?