Takuu-Säätiö huolissaan velallisten velkamääristä

Velallisille kertyy yhä useammin jopa yli 50 päällekkäistä velkaa, kertoo Takuu-Säätiö tiedotteessaan. – Luottojen aktiivisen markkinoinnin, helpon saatavuuden ja käytön tavanomaistumisen seuraukset näkyvät selvästi säätiön asiakaskunnassa, toteaa Takuu-Säätiön toiminnanjohtaja Juha Pantzar. Takuu-Säätiö on ylivelkaantuneita auttava järjestö, joka tarjoaa neuvontaa ja takauksia velkojen järjestelylainoille. Takuu-Säätiön havaintojen mukaan velkaongelmiin joutuneissa on yhä enemmän henkilöitä, joilla velkoja on lukumäärällisesti paljon. Vähäisten velkamäärien kanssa ongelmiin joutuneiden määrä on sen sijaan vähentynyt. Viisi vuotta sitten yli puolella Takuu-Säätiön lainatakauksen hakijoista oli enintään 20 velkaa, nyt vähäisiä velkamääriä on enää kolmanneksella hakijoista. Vuonna 2012 yli 60 prosentilla hakijoista oli 20 – 60 eri velkaa. Määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2008. Yli 50 velkaa sisältävien lainatakaushakemusten määrä on noussut erityisesti vuodesta 2011 lähtien, ja vuonna 2012 noin kahdeksalla prosentilla hakijoista oli taakkanaan 50 – 60 velkaa. Velkamääriä lisää se, että uusia luottoja on helppo saada, vaikka entisiä olisi vielä maksamatta. Juha Pantzarin mukaan velalliset yrittävät usein selviytyä maksuvaikeuksista ottamalla uutta velkaa. Luottokierteen katkaisee vasta maksuhäiriömerkintä, sillä ennen sitä luotonantajat eivät voi tarkistaa mistään, paljonko lainanhakijalla on aikaisempia luottoja. Takuu-Säätiön tilastot eivät kerro koko totuutta siitä, paljonko hakijat ovat ottaneet velkoja ja lainoja luottokierteensä aikana. Tyypillistä on, että vippejä maksetaan aluksi takaisin uusilla pikavipeillä tai suuremmilla kulutusluotoilla. Yllättävissä tilanteissa velalliset sortuvat helposti ottamaan lisälainaa. Lisäksi hakijalla voi olla useita yhtäaikaisia luottoja samalta luotonantajalta. Velkojen lukumäärää ovat lisänneet etenkin pikavipit. Tavanomaisten kulutusluottojen määrä ei ole lisääntynyt vuoden 2009 jälkeen, mutta pikavipit ovat lisänneet lainatakauksen hakijoiden velkojen lukumäärää kaikenikäisillä. Pikavippivelkoja kertyy etenkin nuorille. Alle 24-vuotiailla on pikavippivelkoja kolminkertainen määrä verrattuna yli 30-vuotiaisiin.

  Pikalainayritysten nettimainontaa rajoitetaan