Sosiaalista luottoa voi olla vaikea saada

Noin kaksikymmentä kuntaa tarjoaa Suomessa sosiaalista luottoa, mutta monelle järjestelmä on vielä melko tuntematon. Kesäkuussa voimaan tulevat korkolain ja kuluttajansuojalain muutokset vähentävät todennäköisesti pikavippien tarjontaa ja kiristävät niiden ehtoja, joten etenkin pienituloisille lainan saanti voi muuttua hankalammaksi. Lakimuutosten vastapainoksi aiotaan kuitenkin kehittää sosiaalista luotonantoa, jotta vähävaraisillakin olisi mahdollisuus saada lainaa. Millaista lainaa sosiaalinen luotto tällä hetkellä on? Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan sosiaalisen luototuksen tarkoitus on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja tukea ihmisten itsenäistä suoriutumista. Niinpä sosiaalinen luotto voidaan myöntää henkilölle, joka ei pienituloisuuden tai vähävaraisuuden vuoksi voi saada muualta luottoa kohtuullisin ehdoin. Luotonsaajalla tulee kuitenkin olla sen verran tuloja, että hän kykenee maksamaan sosiaalisen luoton takaisin. Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena ei ole tehdä voittoa tai pahentaa hakijoidensa velkaongelmia, joten kyseessä on erittäin edullinen lainamuoto. Luoton korko saa olla enintään korkolaissa tarkoitettu viitekorko, jonka suuruus on tällä hetkellä yksi prosentti. Muita maksuja sosiaalisesta luotosta ei saa periä. Pikavippeihin ja muihin kulutusluottoihin verrattuna sosiaalisen luoton etu on, että se voidaan myöntää myös henkilölle, jonka luottotiedot ovat menneet. Velkajärjestelyssä oleva ei kuitenkaan voi saada luottoa. Sosiaalista luottoa tai tietoa sen hakemisesta saa kunnan sosiaalivirastosta. Luoton kriteerit ovat melko tiukat, ja hakijan on perusteltava lainatarpeensa huolellisesti. Siksi sosiaalinen luotto ei ole mikään laina-automaatti, eikä sitä kannata hakea äkillisiä mielitekoja varten. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan sosiaalista luottoa voidaan myöntää perustellusta syystä esimerkiksi velkakierteen katkaisemiseen, asumisen turvaamiseen ja kodin hankintoihin. Eri kuntien luottokriteerit vaihtelevat jonkin verran. Sosiaalista luottoa hakevan voidaan esimerkiksi edellyttää osallistuvan taloudelliseen neuvontaan. Usein luottoa ei saa, jos hakijalla on myyntikelpoista omaisuutta, jolla hän voi kattaa lainatarpeensa. Myös mahdollisuus toimeentulotukeen tarkistetaan ennen luoton myöntämistä. Joissakin kunnissa luoton saanti voi olla erittäin tiukassa. Ylen mukaan sosiaalisen luoton kriteerit olivat Oulussa vuonna 2011 niin tiukat, että 90 prosenttia hakemuksista hylättiin ja sosiaaliseen luottoon varattua rahaa jäi käyttämättä. Vantaalla luoton sai toisaalta kaksi kolmasosaa hakijoista, kertoo Vantaan Sanomat.

  Pikalainojen mainonta loppuu Kemissä