Pikavippilaki tuli läpi perustuslakivaliokunnasta

1 533138 law and order

Eduskunnassa käsitelty lakiehdotus koskien pikavippejä on saanut lausunnon perustuslakivaliokunnalta. Lakialoitetta tuli pohtia perustuslakivaliokunnassa, koska se rajoittaisi omaisuuden suojaa sekä elinkeinovapautta. Hallituksen esityksessä halutaan muuttaa kuluttajasuojalain kuluttajaluottoja koskevan 7 lukuun lisättäväksi uusi luku, jossa kuluttajaluotoille asetetaan korkokatto. Korkokatto tulisi koskemaan kaikkia alle 2000 euron suuruisia luottoja. Kun tällä hetkellä pikaluottojen vuosikorot ovat keskimäärin 920 prosenttia, haluaa eduskunta asettaa korkokatoksi 50 prosenttia lisättynä sen hetkisellä viitekorolla. Perustuslakivaliokunnan antamassa lausunnossa todetaan korkorajoituksen puuttuvan omaisuuden suojaan sekä elinkeinovapauteen rankasti, sillä koron rajoittaminen niin suuresti tulee todennäköisesti lopettamaan toiminnan nykyisessä muodossa, sillä lyhytaikaisessa luotossa tulot luotonantajalle jäävät pieniksi. Lisäksi sääntelyllä puututaan luotonantajan ja luotonottajan vapauteen sopia pienen kuluttajaluoton korosta ja luottokustannuksista. Lausunnossa todetaan, että omaisuuden suojaan sekä elinkeinovapauteen voidaan puuttua vain erittäin painavista syistä. Lausunnossa todetaan, että syyt ovat riittävän painavat jotta laki voidaan hyväksyä. Perustuslakivaliokunta katsoo, että on riittävä syy, että yksittäisen ihmisen elämä ei ole ihmisarvoista mikäli hän joutuu pitkäaikaiseen ulosottoon. Perustuslakivaliokunnassa myös pidettiin painavana niitä syitä, että aiemmat lakimuutokset koskien pikavippejä, eivät ole saaneet aikaan haluttua lopputulosta, eli pikavipeistä aiheutuneiden velkomustuomioiden väheneminen. Aikaisemmin muun muassa rajoitettiin pikavippimainontaa sekä, että luotonantajien tulee olla rekisteröityneitä luotonantajanrekisteriin. Kuitenkin suurin osa velkaongelmista vippien kanssa aiheutuu siitä, että luottohäiriömerkinnän kirjautuminen kestää niin pitkään, että maksukyvyttömälle henkilölle voidaan myöntää lainaa pitkänkin ajan. Pikalainayhtiöt eivät mistään saa tietoon, onko luotonhakijalla muita luottoja yhtä aikaa. Lausunnossa myös todetaan, että sillä ei ole merkitystä onko edes rationaalista käyttää vuosikorkorajoitusta pikavippeihin, joille on ominaista lyhytaikainen luottosuhde eikä korkoa ehdi kasvaa lyhyessä ajassa merkittävän paljon. Valiokunnan mukaan ehdotettu rajoitus ei muodostu oikeasuhtaisuusvaatimuksenkaan kannalta ongelmalliseksi. Lopuksi perustuslakivaliokunnan lausunnossa nostetaan esiin, että lain voimaantulon jälkeen tulee tarkkailla tilannetta syntyykö pikavippien tilalle pimeitä lainamarkkinoita tai siirretäänkö toimintaa ulkomaille.

  Osallistu vippiyritysten joulukilpailuihin Facebookissa