Pikavippilaki etenee

Hallituksen lakiesitys koskien pikavippien korkorajoitusta on saanut lausunnon perustuslakivaliokunnalta. Lakialoite oli perustuslakivaliokunnan selvityksen alla, koska aloitteen epäiltiin puuttuvan omaisuuden suojaan sekä elinkeinovapauteen. Perustuskalivaliokunnan lausunnossa todetaan, että eduskunnan esittämä korkokatto pienlainoille puuttuu olennaisesti omaisuuden suojaan sekä elinkeinovapauteen. Kuitenkin perustuslakivaliokunnassa nähdään, että lailla voidaan puuttua omaisuuden suojaan sekä elinkeinovapauteen, mikäli kyseessä on erittäin painavat syyt. Lausunnossa todetaan syiden olevan riittävän painavat, sillä pikavippien aiemmilla, muun muassa mainontaan ja luotonmaksuaikaan tulleilla rajoituksilla sekä luotonantajan rekisteröitymispakolla ei ole ollut riittävän tehokkaat vaikutukset haluttuun lopputulokseen eli velkomustuomioiden vähenemiseen. Lausunnossa todetaan, että rajoituksia voidaan pitää kovina, mikäli yhteiskunnalliset vaikutukset ovat suuria. Lausunnossa mainitaan, että ehdotus on perusteltua muun muassa sen vuoksi, että pitkäkestoinen ulosotto voi heikentää sen henkilön elämänlaatua. Tämän vuoksi perustuslakivaliokunta näkee tarpeelliseksi, että omaisuuden suojaan sekä elinkeinovapauteen voidaan lain mukaan puuttua. Perustuslakivaliokunta toteaa, että ehdotettu laki koron rajoittamisesta 50 prosenttiin lisättynä sen hetkisellä viite korolla, tulee hyvin todennäköisesti karsimaan pikavippejä tarjoavia yrityksiä reilusti, ellei jopa lopeta koko toimialaa sellaisessa muodossa. Perustuslakivaliokunta kuitenkin oli myös huolissaan siitä tuleeko vippimarkkinat muuttumaan jotenkin olennaisesti nykyisestään kiertämällä tavalla tai toisella tämän esityksen. Lausunnossa todetaan, että lakimuutoksen vaikutuksia tulee tarkkailla. Perustuslakivaliokunta nostaa esiin mahdollisina ongelmina muun muassa pimeiden luottomarkkinoiden kasvuun, toiminnan siirtymiseen ulkomaille tai muita korkoja kiertäviä keinoja käyttäen. Lakiehdotus ei siis koske hyödykesidonnaisia luottoja, joten lausunnolla halutaan, että eteenkin niihin tulee kiinnittää huomiota jatkossa. Pienlainayhdistyksen toiminnanjohtaja Kari Kuusisto on kommentoinut perustuslakivaliokunnan, kuin myös eduskunnan lakialoitteen olevan tehty liian heikoilla perusteilla. Lakialoitetta tehnyt työryhmä oli saanut velkomustilastoja vasta siinä vaiheessa, kun aloitteen pääpiirteet oli päätetty. Aloitteessa ei myöskään kuultu ollenkaan yrittäjien tai asiakkaiden mielipiteitä, vaan lakialoite päätettiin tehdä yksimielisesti kuulematta ketään.

  Pikalainayritys tukemassa nuorten urheilua