Pikalainojen mainonta loppuu Kemissä

1 lumitie

Kemin tekninen lautakunta päätti, ettei kaupungin mainospaikoilla saa enää mainostaa pikavippejä, kertoo Pohjolan Sanomat. Pikavippimainokset ovat tänä ja viime vuonna herättäneet keskustelua monessa kaupungissa. Useissa kaupungeissa on tehty pikavippimainonnan kieltämiseen tähtääviä valtuustoaloitteita, ja kiellon tarvetta on perusteltu esimerkiksi pikavippien nuorille aiheuttamilla haitoilla. Aiemmin mainoskieltoon on päädytty ainakin Tampereella ja Kouvolassa. Mainoskielto asetettiin samalla, kun mainospaikkoja vuokraavan JCDecaux Finland Oy:n vuokrasopimusta jatkettiin kymmenellä vuodella. Vuokrasopimuksessa lukee nyt, että internetissä, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla sähköisellä välineellä tehtävän lainahakemuksen perusteella myönnettäviä vakuudettomia, arvoltaan pieniä ja lyhytaikaisia kulutusluottoja ei saa enää mainostaa. Pikavippimainosten kieltojen laillisuutta on toisinaan epäilty. Esimerkiksi Helsingissä yleisten töiden lautakunta päätyi arvioimaan, ettei kaupungilla ole valtuuksia asettaa mainoskieltoa, vaan asia vaatisi lakimuutoksen. Siksi Helsingissä tehty aloite mainoskiellosta ei edennyt. JCDecaux suhtautui aluksi mainoskieltoon kielteisesti. Lausunnossaan yhtiö perusteli, että pikavippimainontaa on nähtävillä kaikissa eri medioissa, ei ainoastaan ulkomainospaikoilla, ja kaupungin toimesta tehty pelkkiin ulkomainoksiin rajoittuva kielto olisi yhtä liiketoiminta-aluetta syrjivä ja mahdollisesti elinkeino- ja sananvapautta rajoittava. Pikavippien aiheuttamia haitallisia vaikutuksia JCDecaux ei epäillyt, mutta yhtiön mukaan ongelmia aiheuttavat pikavippien lainaehdot, eivät mainokset. Siksi yhteiskunnallisten toimenpiteiden tulisi kohdistua ensisijaisesti pikavippijärjestelmään. Kemin kaupungin sopimusjohtaja Markku Pietarila tuo lausunnossaan esiin, että pikavippien aggressiiviseen markkinointiin ja vippien aiheuttamiin velkaantumisongelmiin on jo puututtu eduskunnassa ja monissa muissa kaupungeissa. Laillista elinkeinotoimintaa ei saa perusteitta rajoittaa, mutta mainontaa on kuitenkin eri syistä rajoitettu useissa laeissa. Esimerkiksi kuluttajansuojalain mukaan hyvän tavan vastainen markkinointi on kiellettyä, ja kuluttajavirasto on joutunut toistuvasti puuttumaan pikavippiyritysten harhaanjohtavaan mainontaan. Lausunnon mukaan eri elinkeinonharjoittajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta ei loukata, jos erilaiseen kohteluun on hyväksyttävät perusteet ja kohtelua noudatetaan johdonmukaisesti. Tasapuolista kohtelua olisi pikavippimainosten tapauksessa esimerkiksi se, että kaikkien pikalainayhtiöiden mainokset kielletään. Kokonaisuudessaan lausunnossa arvioidaan, että kaupungilla on halutessaan asianmukaiset perusteet kieltää pikavippien mainonta.

  Vertaislainoissa maksuongelmia