Pikalainojen kulut kehoitetaan palauttamaan asiakkaille

1 tekstari

Kuluttajariitalautakunnan mukaan pikavipeistä ei saa periä kuluja, mikäli kuluttajalla ei ole ollut riittävän hyvää mahdollisuutta perehtyä lainaehtoihin. Käytännössä matkapuhelimitse ei voi enää ottaa pikavippejä.

Kuluttajariitalautakunta teki loppuvuodesta 2010 ratkaisun, jossa kehotetaan pikalainayrityksiä palauttamaan kuluttajille lainojen kulut tilanteissa, joissa asiakas on hakenut luottoa tekstiviestillä. Ratkaisu koskee tilanteita, joissa luoton ehtoja ja ennakkotietoja ei ole toimitettu asiakkaalle lain edellyttämällä tavalla. Kuluttajansuojalaki vaatii yrityksen, palvelun ja oikeussujakeinojen tietojen antamisen asiakkaalle kirjallisesti ennen sopimuksen tekemistä. Ilman sopimusehtoja lainasopimus muuttuu käytännössä velkakirjaksi ja hakija voi päättää itse lainan erien määrän ja takaisinmaksuajan. Pikalainayrityksellä ei ole oikeutta periä luotosta vuosikorkoa tai muuta korvausta, mikäli näistä ei ole informoitu asiakasta lain vaatimalla tavalla, vaan asiakkaalla on velvollisuus maksaa ainoastaan lainan pääoma takaisin.

  Pikavippien korkotasoa arvioidaan tuomioistuimessa