Pienlainayhdistys kieltäisi vipit alle 20-vuotiailta nuorilta

Pienlainayhdistys kieltäisi vipit alle 20-vuotiailta

Suomen Pienlainayhdistys on vastannut oikeusministeriön työryhmän ehdottamiin pikavippien rajoituksiin omalla esityksellään, joka muun muassa kieltäisi vippien etämyynnin alle 20-vuotiaille. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että alle 20-vuotiaat nuoret eivät voisi saada lainkaan pikavippejä tekstiviestillä tai netissä toimivien vippipalveluiden kautta.

Pienlainayhdistyksen toiminnanjohtajan Kari Kuusiston mukaan ikärajoitus karsisi pois kaikkein ikävimmät ongelmatapaukset. Nuoret voisivat kuitenkin saada edelleen lainaa, mutta joutuisivat hakemaan sitä konttorista.

Yhdistys ehdottaa myös kuluttajaluottorekisterin perustamista, jonka avulla lainahakijoiden maksukyky voitaisiin varmentaa nykyistä huomattavasti paremmin. Rekisteriin kerättäisiin kaikki tiedot lainaottajien tuloista ja maksamatta olevista luotoista. Näin voitaisiin ehkäistä tehokkaasti ylivelkaantumista ja estää niin sanottuun vippikierteeseen joutuminen.

Vastaava rekisteri, jota kutsutaan yleisesti positiviiseksi luottorekisteriksi, on jo käytössä lähes kaikissa Euroopan maissa. Pikavippiyhtiöt ovat jo pitkään yrittäneet saada vastaavaa ratkaisua myös Suomeen, sillä se auttaisi tehokkaasti arvioimaan lainanhakijan maksukyvyn. Pikavippejä tarjoavia yrityksiä syytetään usein hädänalaisten ihmisten riistämisestä. Vastoin yleistä luuloa, pikavippipalvelut eivät halua lainata rahaa talousvaikeuksiin ajautuneille ihmisille, jotka eivät kykene maksamaan lainaansa takaisin. Sellainen liiketoiminta ei olisi kannattavaa, sillä maksuvaikeuksiin ajautuneet asiakkaat eivät kykene maksamaan lainojaan takaisin, eivätkä näin tuota yritykselle tuloja.

Pikalainayhdistys ehdottaa myös vippien korkojen rajaamista todellisen koron perusteella. Rajaksi ehdotetaan 30 prosenttia lainapääomasta. Oikeusministeriön ehdottamaa todellisen vuosikoron laskentakaavaan perustuvaa rajoitusta pidetään sopimattomana pikavippien säätelyyn, sillä se vääristää pienten ja lyhytaikaisten lainojen korkojen suuruutta. Todellisiin korkoihin perustuva malli on kuluttajankin näkökulmasta helpommin ymmärrettävissä.

Suomen Pienlainayhdistys Ry edustaa pienlaina-alan toimijoita. Yhdistykseen kuuluu 13 jäsenyritystä, jotka edustavat 76 prosenttia pikavippialan antolainauksesta.

  TS: Opiskelijat ostavat ruokaa pikavipeillä