Luottohäiriömerkinnät kasvussa – positiivinen luottorekisteri voisi auttaa

1 laskin

Suomen Asiakastiedon mukaan jo 346 000 suomalaisella eli kahdeksalla prosentilla on maksuhäiriömerkintä. Viimeksi maksuhäiriömerkintöjä oli yhtä paljon vuonna 1998. Ennätys nähtiin 1990-luvun laman jälkimainingeissa vuonna 1997, jolloin merkintä oli 368 000 suomalaisella. Viime vuonna merkinnän sai yli neljännesmiljoona suomalaista, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteensä heille kertyi merkintöjä 1,7 miljoonaa kappaletta. Osalla maksuhäiriömerkintöjä on vain yksi, mutta joillakin niitä on jopa satoja. Käräjäoikeuksien antamat velkomustuomiot kertovat kuluttajien lisääntyvistä maksuvaikeuksista. Velkomustuomioita annettiin viime vuonna viidennes enemmän kuin edellisvuonna, ja vuodesta 2006 lähtien uusien velkomustuomioiden määrä on kolminkertaistunut. Viime vuoden velkomustuomioista kaksi kolmasosaa tuli laiminlyödyistä tili- ja kertaluotoista. Niihin sisältyvät esimerkiksi kulutusluotot, luottokortit, osamaksusopimukset ja pikalainat. Toisiksi useimmin velkomustuomio tuli maksamattomasta puhelin- tai polttoainelaskusta. Merkittävä lisäys nähtiin postimyynti- ja verkko-ostoksissa, joista rekisteröitiin viime vuonna 77 prosenttia enemmän maksuhäiriömerkintöjä kuin sitä edeltävänä vuonna. Maksuvaikeuksien määrä vaihteli suuresti eri kuntien välillä. Inarissa jopa 11,1 prosentilla kuntalaisista oli maksuhäiriömerkintä, mutta Ahvenanmaan pienissä saaristokunnissa vain 1,6 prosentilla. Syy vaihteluun löytyy kuntien erilaisesta asukasrakenteesta. Asiakastiedon mukaan esimerkiksi tulo- ja koulutustaso ja kunnan asuntokanta ovat maksuvaikeuksien esiintyvyyteen vaikuttavia tekijöitä. Asiakastiedon mukaan maksuhäiriömerkintöjä ja ylivelkaantumista voitaisiin parhaiten ehkäistä lisäämällä positiivisten luottotietojen saatavuutta. Asiakastiedon liiketoimintajohtaja Heikki Koivula kertoo, että luotonantajilla ei tällä hetkellä ole juuri mahdollisuuksia tarkastaa luotonhakijan antamien tietojen, kuten tulo- ja velkatietojen, oikeellisuutta. Ylen mukaan positiivinen luottorekisteri on käytössä monessa EU-maassa. Siihen kirjataan henkilön kaikki lainatiedot. Suomessa kuitenkin merkitään vain maksuhäiriöt. Luottorekisterin mahdollisuutta selvitetään parhaillaan oikeusministeriössä.

  Valtaosa eurooppalaisista luottosivustoista nyt kunnossa