Luotonantajien rekisteröitymisen siirtymäaika ohi

1 luotonantajarekisteri

Joulukuussa 2010 tuli voimaan laki, joka velvoittaa kaikki pikalainatoimintaa harjoittavat yritykset rekisteröitymään Etelä-Suomen aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin. Uusilla yrityksillä oli siirtymäaikaa 31.5.2011 asti, minkä jälkeen kaikkien pikalainatoimintaa harjoittavien yritysten tulee olla rekisterissä. Aloittavien luotonantajien tulee rekisteröityä ennen toiminnan aloittamista. Tällä hetkellä rekisterissä on yhteensä 54 luotonantajaa. Lisäksi kolme päätöstä on tulossa pian ja vireillä on vielä 24 hakemusta. Kolme hakijaa ovat saaneet kielteisen päätöksen, joista yhdestä on tehty valitus hallinto-oikeuteen. Luotonantajarekisteriin hyväksytään ainoastaan vaatimukset täyttävät luotonantajat. Yritysten johtohenkilöiltä vaaditaan oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa, olla luotettavia, omata riittävän luottotoiminnan tuntemuksen ja johtohenkilöt eivät saa olla konkurssissa.

  Velkajärjestelyhakemukset lievässä kasvussa