Lakivaliokunnassa halutaan tiukentaa pikavippilakeja

Lakivaliokunta antoi marraskuun lopulla lausuntonsa valmisteilla olevasta pikaluottolakien uudistamisesta. Uudistus koskee muun muassa kuluttajansuojalain 7. lukua ja korkolain toista pykälää. Hallitus vaati lakiesityksessään pikavipeille korkokattoa, joka rajoittaisi vippien varsin suuriksi nousevia todellisia vuosikorkoja. Lainojen sivukuluja vähennettäisiin myös kieltämällä lisämaksulliset tekstiviestipalvelut. Lisäksi halutaan, että luotonantajat varmistavat asiakkaidensa luottokelpoisuuden entistä tiukemmin. Lakivaliokunta tukee hallituksen ehdotuksia pikavippitoiminnan säätelystä. – Aiemmista lainsäädäntötoimista huolimatta pikaluotoista aiheutuvat ongelmat eivät ole vähentyneet, vaan pikemminkin lisääntyneet. Tämän vuoksi pikaluottoja koskevaa lainsäädäntöä tulee edelleen tiukentaa. Erityisen ongelmallista on se, että pikaluotot ovat aiheuttaneet haittoja nuorille eli varsin kokemattomille kuluttajille, lakivaliokunta toteaa lausunnossaan. Luoton hintaan puuttuminen on poikkeuksellista, koska tällä hetkellä asiasta on luvallista sopia mitä tahansa. Jos hallituksen esitys toteutuu, pikaluottojen korkein mahdollinen vuosikorko asettuu noin 51 prosenttiin. Lakivaliokunta tukee luoton hinnan rajoittamista, koska on tärkeää, että kuluttajat voivat saada luottoa kohtuullisin ehdoin. – Todellinen vuosikorko nousee lyhyen laina-ajan luotoissa väistämättä korkeammaksi kuin pitkän laina-ajan luotoissa, mutta tästä huolimatta nykyinen taso on valiokunnan mielestä korkea ja osoittaa, että pikaluotot tulevat hyvin kalliiksi, lakivaliokunta toteaa lausunnossaan. Korkokatto todennäköisesti vähentäisi pikaluottojen tarjontaa, sillä se tekisi osan toiminnasta kannattamattomaksi. Lakivaliokunta kuitenkin katsoo, ettei sääntely estäisi pienten luottojen tarjoamista. Kilpailun tasapuolisuuden kannalta valiokunnassa pidetään tärkeänä, että sääntely koskee mahdollisimman laajasti erilaisia pienluottoja, myös esimerkiksi perinteisiä luottokortteja. Asiakkaan luottokelpoisuuden tarkempaa arviointia voisi helpottaa positiivinen luottorekisteri, joka kertoisi maksukyvystä enemmän kuin pelkkä maksuhäiriörekisteri. Lakivaliokunnan mukaan on tärkeää, että mahdollisuus positiivisen luottorekisterin perustamiseen tutkitaan. Lakivaliokunnan näkemyksen mukaan pikaluottomarkkinoiden rajoittaminen on aiheellista pikaluottojen aiheuttamien ylivelkaantumisongelmien vuoksi. Valiokunnan mukaan pikaluottoja saatetaan ottaa harkitsemattomasti, koska luottoja saa helposti ja nopeasti ilman vakuuksia. Lyhyt laina-aika ja korkeat kulut voivat pahentaa velkaongelmia. Lisäksi pikaluotot saattavat aiheuttaa velkaantumiskierteitä, koska niihin joutuvat tyypillisesti turvautumaan kuluttajat, jotka eivät saa lainaa edullisemmilla ehdoilla. Lakivaliokunnan lausunnossa todetaan kuitenkin, että pikavippien aiheuttamia ongelmia on syytä torjua myös muilla kuin lainsäädäntökeinoilla. Esimerkiksi talous- ja velkaneuvonnan ja sosiaalisen luototuksen saatavuuteen on syytä kiinnittää huomiota. Pikavippilakeja tiukennettiin viimeksi vuonna 2010, jolloin alettiin muun muassa edellyttää luoton todellisen vuosikoron kertomista pikavippien mainonnassa.

  Tornio kieltämässä pikavippien mainonnan