Lakiuudistus suitsii kohtuuttomia perintäkuluja

Etenkin pienten velkojen perintäkulut laskevat ja hyvän perintätavan noudattamista tehostetaan, kertoo Oikeusministeriön tiedote. Pääosa lakiuudistuksista tulee voimaan 16. maaliskuuta. Uudella lailla halutaan entisestään rajoittaa etenkin pienistä velkasummista perittyjä perintäkuluja, joita on usein kritisoitu kohtuuttomiksi. Lain myötä enintään 100 euron velan kohdalla velallisen maksettavaksi koituvat perintäkulut saavat olla korkeintaan 60 euroa. Jos saatavia on enintään 1000 euroa, perintäkulujen maksimi on 120 euroa. Sitä suurempien saatavien kulut saavat olla korkeintaan 210 euroa. Maaliskuun puoliväliin asti on käytössä nykyinen kaksiportainen asteikko, jossa perintäkuluja saa vaatia enintään 190 euroa, mikäli saatava on korkeintaan 250 euroa. Suurempien velkojen perintäkulujen enimmäismäärä on 220 euroa. Perintäkulujen uudet rajoitukset voivat helpottaa esimerkiksi pikavipeistä velkaantuneiden tilannetta, sillä pienten vippivelkojen perintäkulut nousevat usein suuriksi velkasummaan nähden. Uusi laki kieltää vanhentuneen velan perimisen ja parantaa kuluttaja-asiamiehen mahdollisuuksia puuttua hyvän perintätavan vastaisiin toimintatapoihin. Laki aiheuttaa muutoksia myös maksujen kohdentamisjärjestykseen. Tällä hetkellä velkojat ja perintätoimistot vähentävät velallisen tekemät maksusuoritukset yleensä ensisijaisesti kertyneistä perintäkuluista ja vasta sen jälkeen varsinaisesta velkasummasta. Jatkossa on toimittava päinvastoin, eli ensin maksetaan alkuperäinen velka ja vasta sen jälkeen perintäkulut. Oikeusministeriön mukaan muutos antaa velalliselle paremmat mahdollisuudet valvoa perintäkulujen määrää. Sallitun määrän ylittävät perintäkulut voi riitauttaa. Uudistus tulee tältä osin voimaan vasta 16. joulukuuta. Laki tarjoaa ylivelkaantuneelle mahdollisuuden hallita perintäkustannuksia perinnän keskeyttämisen avulla. Velallisella on oikeus pyytää, että perintä keskeytetään ja siirretään oikeudelliseen perintään. Keskeytyspyyntö kannattaa tehdä esimerkiksi siinä tapauksessa, että perintä on selvästi tuloksetonta ja lisää vain turhaan velallisen kuluja. Jos perintä on keskeytetty, velkojalla on oikeus hakea saatavaansa tuomioistuimen tai ulosoton kautta. Muunlaista perintää saa jatkaa ainoastaan siinä tapauksessa, ettei sen kuluja vaadita velalliselta.

  Rahat vähissä? Maksa ensimmäisenä vuokra