Kemissä pantiin stoppi pikavippimainoksille

Monissa kaupungeissa on ehdotettu pikavippimainosten kieltoa, ja Tampereella ja Kouvolassa mainonta on kielletty. Nyt joukkoon liittyy myös Kemi, jonka päätöksestä kertoo Pohjolan Sanomat. Kemin tekninen lautakunta päätti, että pikavippimainokset kielletään kaupungin vuokraamilla mainospaikoilla. Mainoskielto asetettiin samalla, kun kaupungin mainospaikkoja vuokraavan JCDecaux Finland Oy:n vuokrasopimus uusittiin. Sopimustekstin mukaisesti Kemin mainospaikoilla ei saa enää mainostaa internetissä, tekstiviestillä tai vastaavalla tavalla haettavia vakuudettomia lyhytaikaisia kulutusluottoja. Kemin mainoskieltoa perustellaan erityisesti pikavippien aiheuttamilla sosiaalisilla ja yhteiskunnallisilla ongelmilla, kuten ylivelkaantumisella ja sen aiheuttamalla syrjäytymisellä. Kaupungin sopimusjohtaja Markku Pietarilan laatiman lausunnon mukaan mainonnan rajoittaminen on oikeutettua esimerkiksi siinä tapauksessa, että mainonta on hyvän tavan vastaista. Hyvän tavan vastaisuus voi toisinaan päteä pikalainamainoksiin, sillä kuluttajavirasto on useita kertoja joutunut puuttumaan pikaluottoyritysten harhaanjohtavaan mainontaan. Lisäksi lausunnossa perustellaan, että pikavipeistä aiheutuvat haitat on huomioitu niin eduskunnassa kuin monissa muissakin kaupungeissa. Siten lausunnossa katsotaan, että kaupungilla on asianmukaiset perusteet sopia pikaluottomainonnan lopettamisesta. JCDecaux hyväksyi vippimainokset kieltävän vuokrasopimuksen, vaikka yhtiö jättikin aluksi lausunnon, jossa se suhtautui kielteisesti pikalainamainosten kieltoon. Myös JCDecaux arvioi, että pikavipit ovat aiheuttaneet velkaantumisongelmia, mutta yhtiö ei silti pidä mainonnan rajoittamista oikeana keinona puuttua ongelmiin. JCDecaux’n mukaan ongelmia eivät aiheuta mainokset vaan pikavippijärjestelmä itsessään, ja siksi rajoitukset tulisi kohdistaa siihen. Lisäksi yhtiö epäili, että pikavippimainosten kieltäminen voi olla yhtä toimialaa syrjivää ja elinkeinovapauden vastaista. Asia ei olekaan aivan yksiselitteinen, sillä esimerkiksi Helsingin yleisten töiden lautakunta päätyi vippimainosten kieltoa vaativaa lakialoitetta käsitellessään toteamaan, ettei yksittäinen kaupunki voi kieltää mainoksia, vaan siihen vaadittaisiin lakimuutos. Kemin kaupungin lausunto kuitenkin toteaa, että pikavippimainonnan kiellolle on hyväksyttävä syy, eikä tasapuolisen kohtelun vaatimusta loukata, jos kielletään tasapuolisesti kaikkien pikaluottoyhtiöiden mainokset.

  Kuluttajavirasto: Pikaluottomainonta puutteellista