Joidenkin kulutusluottojen markkinoinnissa puutteita

1 1164588 outdoor

Kuluttajavirasto uutisoi, että joissakin luottojen markkinoinneissa on puutteellisia tietoja. Lainsäädännön mukaan kaikkien luotonantajien on toimittava vastuullisesti ja kuluttajan etu huomioiden. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi mainoksissa ei saada yllyttää kuluttajaa ottamaan luottoa harkitsemattomasti. Kuluttajalta ei myöskään saa pimittää tietoja lainojen koroista tai lainaehdoista. Kuluttajasuojalain mukaan luottojen mainonnassa tulee ilmoittaa luoton todellinen vuosikorko, mikäli mainoksessa ilmenee luoton korko tai muita luotosta perittävistä kustannuksia. Mainoksesta tulee myös käydä ilmi muita laissa määriteltyjä kohtia. Markkinointioikeus on jo määrännyt kahdelle pikaluottoja tarjoavalle yhtiölle markkinointikiellon kesäkuussa 2012, kun yrityksien mainonta ei ollut lainmukaista. Molemmat yhtiöt saivat tuomion 50 000 euron suuruisen uhkasakon nojalla. Toinen yhtiö joutui myös maksamaan 50 000 euron uhkasakon, koska jätti noudattamatta edellisen saamansa markkinointikiellon. Molemmissa tapauksissa pikaluottoyhtiöt olivat jättäneet markkinointiin liittyviä perusasioita huomioimatta. Tapauksia puitiin markkinaoikeudessa. Pikaluottoyhtiöt eivät kuitenkaan ole ainoita joiden luottomarkkinointi ei kohtaa lakia. Myös S-Pankki Oy:n mainoskampanja oli lainvastainen. Mainoksessa ilmoitettiin luoton määrä, mutta jätettiin ilmoittamatta muun muassa luoton todellinen vuosikorko sekä muut luoton kustannukset. Yritys puolustaa mainostaan, että mainos ei kohdistu tiettyyn lainasummaan, sillä mainoksessa sanotaan ”S-Pankista saa lainaa 200- 20 000 euroa”, vaan se on yleisluonteinen ilmaisu luotomahdollisuuksien laajuudesta. Kuluttajasuojalain kannalta tällä ei kuitenkaan ole mitään merkitystä. Kun yritys myöntää kulutusluottoa erilaisilla ehdoilla, on siitä kuitenkin ilmoitettava lain vaatimat tiedot. Luottotiedot voi esittää esimerkin avulla. S-Pankki on luvannut muuttaa mainontaansa lain vaatiman mukaiseksi.

  Pikalainatarjonta suurenee