Hoidatko lääkärilaskun pikavipillä? Et ole yksin

1 Vippiklubi

Pikalainan tarpeeseen voi johtaa jokin odottamaton menoerä, kuten yllättävä lääkärikäynnin tarve. Tuoreen tutkimuksen mukaan viisi prosenttia suomalaisista on kolmen viime vuoden aikana ottanut lainaa voidakseen maksaa terveydenhuollosta, kuten hammaslääkärikäynnistä, koituneet kulut. Tulos selvisi YouGov Finlandin tekemästä kyselystä, jonka toimeksiantajana oli kulutusluottoja tarjoava Santander. Aiheesta uutisoi MTV3. Viime vuonna tehdyssä kyselyssä puolestaan kolme prosenttia suomalaisista tarvitsi ulkopuolista rahoitusta hammaslääkärikulujen maksuun. Lainarahan käyttö terveydenhuoltomenoihin vaikuttaisi siis olevan hieman nousussa. Jotkut ihmisryhmät tarvitsevat lainarahaa terveytensä hoitamiseen keskimääräistä useammin. – Kyselyssä korostuivat etenkin nuoret perheet, joista 9 prosenttia käyttää ulkopuolista rahoitusta terveytensä hoitamiseen. Myös eläkeläisillä oli keskimääräistä korkeammat luvut, 7 prosenttia. Molemmat luvut ovat nousseet viime vuodesta, kertoi Santanderin toimitusjohtaja Pekka Pättiniemi. Kyselyssä tutkittiin myös sitä, kuinka moni voisi kuvitella ottavansa lainaa lääkärilaskuja varten. Tulosten mukaan jopa 17 prosenttia vastaajista voisi ottaa lainaa voidakseen maksaa hammashoidosta tai muusta lääkärinhoidosta. Myös lainanottoon valmiiden määrä oli yli kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna. Lainan ottamiseen olisivat valmiita varsin monenlaiset ihmiset, mutta erityisesti vastauksissa painottuivat Etelä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla asuvat sekä nuoret perheet. MTV3 kysyy myös omilla sivuillaan, olisivatko lukijat valmiita rahoittamaan lääkärikulunsa lainarahalla. Tällä hetkellä vastanneista jopa 47 prosenttia voisi ottaa lainaa lääkäriä varten, 42 prosenttia ei. Pättiniemen mukaan pikalainan ottamiseen suhtaudutaan nyt aikaisempaa myönteisemmin. Hänen arvionsa mukaan moni haluaisi ottaa entistä suurempia lainasummia. 15 prosentilla kyselyyn vastanneista oli kulutusluottoa 3000 – 10 000 euroa. Kyselytutkimus toteutettiin verkossa marraskuussa 2012. Vastaajina oli 1008 18 – 74 –vuotiasta suomalaista.

  Joidenkin kulutusluottojen markkinoinnissa puutteita