Epäselvää perintää neljässä pikaluottoyrityksessä

1 vippisaitti

Kuluttajien kannattaa olla aktiivisia, jos heille on tarjottu epämääräisiä luottoja tai laskujen perusteet eivät ole selviä. Kuluttajavirasto kertoi syyskuussa julkaistussa tiedotteessaan saaneensa paljon yhteydenottoja GP-Perintätoimisto Oy:n lähettämistä perintäkirjeista. Perintätoimisto on perinyt neljän pikavippiyrityksen, Aerisin, Tromveltin, M Auroran ja EC Finlandin, laskuja. Niiden luottosivustoja ovat olleet esimerkiksi E-credit ja Hetivippi. Kyseiset sivustot eivät enää myönnä vippejä. Kuluttajien kannattaa olla tarkkana, jos luottojen tarjoamisessa on käytetty epäasiallisia keinoja tai jos luoton laskuttamisessa tai perinnässä on ollut epäselvyyksiä. Yritysten ongelmana ovat olleet ainakin hintavat tekstiviestit, perintälain vastaiset sopimusehdot ja hankaluudet asiakaspalvelussa. Tekstiviestipalveluista on voinut tulla kuluttajalle jopa 200 euroa ylimääräisiä kuluja, sillä viestien lähettäminen ja myös niiden vastaanottaminen on ollut kallista. Sopimusehdoissa on ollut kohta, jonka mukaan pikavippiyritys voi siirtää laskun eräpäivää oma-aloitteisesti, jos asiakas ei maksa laskua eräpäivään mennessä. Siirrosta yritykset veloittivat 20 euroa. Kuluttajaviraston mukaan perintälaki ei sellaista ehtoa salli. Yhteyden saaminen asiakaspalveluun on ollut hankalaa. Ainoat yhteydenottovaihtoehdot olivat sähköposti ja faksi, eikä viesteihin aina vastattu, joten kuluttajien oli vaikea saada tietoa heille lähetettyjen laskujen perusteista. Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kesäkuussa tehnyt yritysten toiminnasta tutkintapyynnön Helsingin poliisille. Iltalehti kertoi marraskuussa 2011, että E-creditin ja Hetivipin toimintaa tutkittiin jo silloin. Lehden tietojen mukaan yritysten tarkoituksena ei välttämättä edes ollut lainata rahaa, vaan ne pyrkivät lähinnä rahastamaan kalliilla tekstiviesteillä. Osa kuluttajista oli tilannut tekstiviestipalvelun ymmärtämättä mihin sitoutui. Jotkut maksullisia viestejä saaneista eivät edes olleet yrittäneet ottaa lainaa tai ylipäätään olleet missään tekemisissä pikavippipalveluiden kanssa. Kuluttajan kannattaa toimia, jos epäilee saaneensa virheellisiä laskuja. Perintätoimiston kirjeperinnässä olevasta laskusta voi tehdä kirjallisen valituksen. Valituksen teossa voi käyttää Kuluttajaviraston verkkosivuilta löytyvää virheellistä perintää koskevaa valituslomaketta. GP-Perintätoimisto Oy on tehnyt laskuista haastehakemuksia käräjäoikeuteen. Käräjäoikeudessa velka-asiat käsitellään tavallista nopeammalla menettelyllä. Kuluttaja voi vastustaa haastetta, jos laskut ovat perusteettomia tai epäselviä tai luoton tarjoamisessa on ollut kyseenalaisuuksia. Käräjäoikeuden haasteeseen on vastattava kirjallisesti määräajassa. Neuvoa voi kysyä myös kuluttajaneuvonnasta tai oikeusaputoimistosta.

  Yhteisvastuukeräyksestä apua mm. ylivelkaantuneille