Elintasoa voitaisiin ylläpitää pikavipilläkin

1 tietokone

Jos elintasosi olisi vaarassa laskea, ylläpitäisitkö talouttasi lainarahalla? Handelsbankenin selvitys kertoo, että kolme prosenttia suomalaisista voisi ottaa pikavippiä säilyttääkseen nykyisen elintasonsa. Neljä prosenttia puolestaan voisi lainata kaverilta ja kahdeksan prosenttia pyytäisi lainaa pankista. Ylivoimaisesti suosituin keino elintason säilyttämiseksi tiukassa paikassa on kuitenkin säästäminen. 62 prosenttia kyselyyn haastatelluista kertoi säästäväisyyden olevan tärkein keino elintason ylläpitämisessä. Toiseksi tärkein keino on omaisuuden myynti ja kolmanneksi tärkein kakkostyöpaikan etsiminen. Handelsbankenin tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä säästämisestä, elintasosta ja tulotason vaikutuksesta onnellisuuteen. Haastatelluilta kysyttiin myös, mistä he olisivat valmiita tinkimään, jos heidän tulotasonsa alenisi. Tutkimuksessa selvisi, että suomalaiset luopuisivat mieluummin autosta kuin kännykästä ja laajakaistayhteydestä. Kännykästä ja tietoliikenneyhteyksistä on muutenkin tullut suomalaisille tärkeitä, sillä vain kahdeksan prosenttia olisi valmis luopumaan niistä. Ne ovat melkein yhtä tärkeitä kuin ruoka ja asunto, sillä kolme prosenttia vastanneista voisi luopua asunnosta ja viisi prosenttia ruuasta. Suosituimpia tinkimiskohteita ovat ravintolakäynnit ja lehtitilaukset, joista voisi karsia noin kolme neljäsosaa vastanneista. 64 prosenttia vastaajista voisi luopua lomamatkoista. Noin kolmasosa vastaajista tosin ilmoitti, ettei käytä ollenkaan rahaa lomamatkoihin, lehtitilauksiin tai ravintoloihin. Selvityksen mukaan suurin osa suomalaisista ajattelee elintasolla olevan vaikutusta onnellisuuteensa. Kolmannes arvioi, että elintaso vaikuttaa onnellisuuteen paljon, vajaa puolet vastasi elintasolla olevan jonkin verran vaikutusta. Yhteensä siis kolme neljäsosaa suomalaisista kertoi elintason vaikuttavan onnellisuuteen. Vain neljäsosa vastasi, että elintason merkitys on vähäinen tai olematon. Vaikka taloustilanne on haastava, suurin osa suomalaisista arvioi kuitenkin tulevansa toimeen vähintään kohtalaisesti. 78 prosenttia vastanneista kertoi tulevansa toimeen melko mukavasti tai vähintään pärjäävänsä. 40 prosenttia kertoi tulevansa toimeen erinomaisesti tai mukavasti. Handelsbankenin Suomen toimintojen johtaja Nina Arkilahti arvioi, että suomalaisten ostovoima ei lähitulevaisuudessa ainakaan parane. – On tärkeää osata mitoittaa oma taloustilanteensa myös huonompiin hetkiin. Sitoumuksista, kuten lainanlyhennyksistä tulee selviytyä myös korkojen noustessa tai hetkellisen sairauden tai työttömyyden yllättäessä, Arkilahti huomauttaa. Arkilahti suosittelee laittamaan rahaa säästöön pahan päivän varalle, vaikka lyhentäisi samaan aikaan lainaa. Sen sijaan, että maksaisi lainaa niin paljon kuin voi, osa rahasta kannattaa Arkilahden mukaan laittaa esimerkiksi rahastoihin. – Pienoinen puskuri pehmentää ikäviä yllätyksiä, Arkilahti sanoo.

  Vertaislainaamisen lainsäädäntö tarkentumassa